Album: Xin Tri Ân

Nghe Album: Xin Tri Ân

Các bài hát trong Album: Xin Tri Ân

Màu xanh Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 616

Tâm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 684

Diễn tình ca 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 591

Xin tri ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 2,555

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 425

Đền tạ Trái tim Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 794

Ave Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 292

Lời vọng tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,326