Album: Xin Tri Ân

Nghe Album: Xin Tri Ân

Các bài hát trong Album: Xin Tri Ân

Màu xanh Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 904

Tâm tình ca 2

Trình bày: | Lượt nghe: 921

Diễn tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 850

Xin tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 2,920

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 539

Đền tạ Trái tim Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,249

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 399

Lời vọng tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 2,164