Album: Xin Tri Ân

Nghe Album: Xin Tri Ân

Các bài hát trong Album: Xin Tri Ân

Màu xanh Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 951

Tâm tình ca 2

Trình bày: | Lượt nghe: 968

Diễn tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 914

Xin tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 3,023

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 582

Đền tạ Trái tim Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,330

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 434

Lời vọng tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 2,230