Album: Vũ Phong Vũ - Nhạc Đức Mẹ

Nghe Album: Vũ Phong Vũ - Nhạc Đức Mẹ

Các bài hát trong Album: Vũ Phong Vũ - Nhạc Đức Mẹ

Nữ Vương Vô Nhiễm

Trình bày: | Lượt nghe: 874

Về bên Mẹ La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 170

Nguyện cùng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 187

Nến hồng dâng tiến

Trình bày: | Lượt nghe: 171

Năm sắc hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 312

Mùa hoa đã về

Trình bày: | Lượt nghe: 307

Mẹ Vô Nhiễm

Trình bày: | Lượt nghe: 210

Mẹ bình an

Trình bày: | Lượt nghe: 240

Maria Mẹ ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 269

Lời Mẹ nhắn nhủ

Trình bày: | Lượt nghe: 207

Hương dâng hôm nay

Trình bày: | Lượt nghe: 277

Hoa Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 281

Diệu khúc tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 200

Đền tạ trái tim mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Dâng tiến Nữ Vương

Trình bày: | Lượt nghe: 237

Dâng Mẹ tình con

Trình bày: | Lượt nghe: 427

Cùng với Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 190

Cùng Mẹ tiến bước

Trình bày: | Lượt nghe: 221

Bài ca dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 207