Album: Phi Nguyễn Vol.06 - Thánh Ca Tuyển Chọn

Nghe Album: Phi Nguyễn Vol.06 - Thánh Ca Tuyển Chọn

Các bài hát trong Album: Phi Nguyễn Vol.06 - Thánh Ca Tuyển Chọn

Tình Chúa nơi đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Dấn thân

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Ôi! Ánh sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Có bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Chúa luôn còn mãi

Trình bày: | Lượt nghe: 951

Trầm hương dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,112

Mẹ mãi xa con

Trình bày: | Lượt nghe: 115