Album: Phi Nguyễn Vol.06 - Thánh Ca Tuyển Chọn

Nghe Album: Phi Nguyễn Vol.06 - Thánh Ca Tuyển Chọn

Các bài hát trong Album: Phi Nguyễn Vol.06 - Thánh Ca Tuyển Chọn

Tình Chúa nơi đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Dấn thân

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Ôi! Ánh sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Có bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 144

Chúa luôn còn mãi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,079

Trầm hương dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,163

Mẹ mãi xa con

Trình bày: | Lượt nghe: 128