Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.22 - Máu Và Nước

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.22 - Máu Và Nước

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.22 - Máu Và Nước

Trái tim tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 642

Tôn vinh Thánh Tâm

Trình bày: | Lượt nghe: 775

Hãy đến với Ta

Trình bày: | Lượt nghe: 515

Thánh Tâm Giêsu Vua

Trình bày: | Lượt nghe: 263

Trái tim Người

Trình bày: | Lượt nghe: 583

Về nơi đây 2

Trình bày: | Lượt nghe: 906

Máu trái tim

Trình bày: | Lượt nghe: 188

Lạy Cha Rất Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 635