Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.22 - Máu Và Nước

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.22 - Máu Và Nước

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.22 - Máu Và Nước

Trái tim tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 740

Tôn vinh Thánh Tâm

Trình bày: | Lượt nghe: 888

Hãy đến với Ta

Trình bày: | Lượt nghe: 720

Thánh Tâm Giêsu Vua

Trình bày: | Lượt nghe: 331

Trái tim Người

Trình bày: | Lượt nghe: 715

Về nơi đây 2

Trình bày: | Lượt nghe: 1,130

Máu trái tim

Trình bày: | Lượt nghe: 219

Lạy Cha Rất Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 725