Album: Một Đời Tạ Ơn

Nghe Album: Một Đời Tạ Ơn

Các bài hát trong Album: Một Đời Tạ Ơn

Một đời con sống tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 174

Lời con thưa với Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Cho con biết cảm ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Đời con ân tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Đời con dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Xin ca khen danh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 235

Hồng Ân Chúa bao la

Trình bày: | Lượt nghe: 2,219

Con mãi tạ ơn Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 203

Trông cậy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Suy tưởng

Trình bày: | Lượt nghe: 167

Xin tạ ơn

Trình bày: , , | Lượt nghe: 252

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 1,228