Album: Một Đời Tạ Ơn

Nghe Album: Một Đời Tạ Ơn

Các bài hát trong Album: Một Đời Tạ Ơn

Cho con biết cảm ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 114

Đời con ân tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 110

Xin ca khen danh Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 209

Hồng Ân Chúa bao la

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,968

Trông cậy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Suy tưởng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 123

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,097