Ca sĩ: Vũ Khanh

Tiểu sử Vũ Khanh

Album Vũ Khanh

MV Vũ Khanh

Bài hát Vũ Khanh

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 244

Con quỳ lạy Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 81

Ai dám tin

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Lý do Ngài đến

Trình bày: | Lượt nghe: 321

Trở về bên Chúa 2

Trình bày: | Lượt nghe: 888

Tình Chúa nhân từ

Trình bày: | Lượt nghe: 455

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 144

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 857

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Tâm tình ca 5

Trình bày: | Lượt nghe: 282

Tôi đã vẽ dung nhan Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Nếu Chúa là

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Tôi đã vẽ dung nhan Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Tin hay không tin

Trình bày: | Lượt nghe: 320

Lo gì

Trình bày: | Lượt nghe: 269

Đền tạ Trái tim Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,274

Là tiếng xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 151