Ca sĩ: Vũ Khanh

Tiểu sử Vũ Khanh

Album Vũ Khanh

MV Vũ Khanh

Bài hát Vũ Khanh

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 254

Con quỳ lạy Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 82

Ai dám tin

Trình bày: | Lượt nghe: 152

Lý do Ngài đến

Trình bày: | Lượt nghe: 321

Trở về bên Chúa 2

Trình bày: | Lượt nghe: 929

Tình Chúa nhân từ

Trình bày: | Lượt nghe: 467

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 144

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 927

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Tâm tình ca 5

Trình bày: | Lượt nghe: 285

Tôi đã vẽ dung nhan Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 185

Nếu Chúa là

Trình bày: | Lượt nghe: 202

Tôi đã vẽ dung nhan Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 130

Tin hay không tin

Trình bày: | Lượt nghe: 352

Lo gì

Trình bày: | Lượt nghe: 271

Đền tạ Trái tim Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,325

Là tiếng xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 154