Ca sĩ: Vũ Khanh

Tiểu sử Vũ Khanh

Album Vũ Khanh

MV Vũ Khanh

Bài hát Vũ Khanh

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Con quỳ lạy Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 70

Ai dám tin

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Lý do Ngài đến

Trình bày: | Lượt nghe: 314

Trở về bên Chúa 2

Trình bày: | Lượt nghe: 725

Tình Chúa nhân từ

Trình bày: | Lượt nghe: 409

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Trở về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 551

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Tâm tình ca 5

Trình bày: | Lượt nghe: 260

Tôi đã vẽ dung nhan Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Nếu Chúa là

Trình bày: | Lượt nghe: 165

Tôi đã vẽ dung nhan Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Tin hay không tin

Trình bày: | Lượt nghe: 231

Lo gì

Trình bày: | Lượt nghe: 245

Đền tạ Trái tim Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,143

Là tiếng xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 142