Album: Bài hát của Ca sỹ: Ngọc Sương

Nghe Album: Bài hát của Ca sỹ: Ngọc Sương

Các bài hát trong Album: Bài hát của Ca sỹ: Ngọc Sương

Chúa nơi đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Lỗi hẹn

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Tình Chúa nơi đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 173

Con tin Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Sao Cha im lặng

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Thánh Giá nào cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Mẹ tựa sen hồng

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Xin cho con dừng chân

Trình bày: | Lượt nghe: 144

Dấu ấn tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Tình con yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Cho con vững tin

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Chúa là con đường

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Con dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Con gặp Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 140