Album: Bài hát của Ca sỹ: Ngọc Sương

Nghe Album: Bài hát của Ca sỹ: Ngọc Sương

Các bài hát trong Album: Bài hát của Ca sỹ: Ngọc Sương

Chúa nơi đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Lỗi hẹn

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Tình Chúa nơi đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 172

Con tin Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Sao Cha im lặng

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Thánh Giá nào cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Mẹ tựa sen hồng

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Xin cho con dừng chân

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Dấu ấn tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Tình con yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Cho con vững tin

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Chúa là con đường

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Con dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Con gặp Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 139