Ca sĩ: Khắc Thiệu

Tiểu sử Khắc Thiệu

Album Khắc Thiệu

MV Khắc Thiệu

Bài hát Khắc Thiệu

Album Con Yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Chúa Về Trời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Có chúa trong đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Tìm về chân thiện mĩ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47