Ca sĩ: Quốc Đại

Tiểu sử Quốc Đại

Album Quốc Đại

MV Quốc Đại

Bài hát Quốc Đại

Trở Về Cát Bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Giêsu Vua Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Tình Nào Lớn Hơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Xin Dâng Đời Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Chúa Phải Lớn Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 50

Maria đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 165

Chúa đã trao phó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 346

Niềm vui trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 351

Hiệp Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 177

Mẹ với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 216

Noel một mình

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 133

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46