Ca sĩ: Quốc Đại

Tiểu sử Quốc Đại

Album Quốc Đại

MV Quốc Đại

Bài hát Quốc Đại

Trở Về Cát Bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Giêsu Vua Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Tình Nào Lớn Hơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Xin Dâng Đời Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Chúa Phải Lớn Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 63

Maria đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 173

Chúa đã trao phó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 361

Niềm vui trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 359

Hiệp Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 202

Mẹ với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 254