Ca sĩ: Quốc Đại

Tiểu sử Quốc Đại

Album Quốc Đại

MV Quốc Đại

Bài hát Quốc Đại

Trở Về Cát Bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Giêsu Vua Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Tình Nào Lớn Hơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Xin Dâng Đời Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Chúa Phải Lớn Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 63

Maria đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 170

Chúa đã trao phó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 368

Niềm vui trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 378

Hiệp Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 220

Mẹ với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 262

Noel một mình

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 141

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46