Album: Dấu Ấn Tình Yêu 5 (Ngợi Ca Tình Chúa)

Nghe Album: Dấu Ấn Tình Yêu 5 (Ngợi Ca Tình Chúa)

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Tình Yêu 5 (Ngợi Ca Tình Chúa)

Cho con nhận ra Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 297

Tâm ca hy vọng

Trình bày: | Lượt nghe: 502

Phúc nào hơn

Trình bày: | Lượt nghe: 251

Đã biết mấy lần

Trình bày: | Lượt nghe: 307

Xin dạy cho con biết

Trình bày: | Lượt nghe: 184

Lời nguyện hiến tế

Trình bày: , | Lượt nghe: 398

Cao ngất trời xanh

Trình bày: | Lượt nghe: 274

Xin dẫn đưa con về

Trình bày: | Lượt nghe: 596

Ngợi ca tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 554