Album: Dấu Ấn Tình Yêu 5 (Ngợi Ca Tình Chúa)

Nghe Album: Dấu Ấn Tình Yêu 5 (Ngợi Ca Tình Chúa)

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Tình Yêu 5 (Ngợi Ca Tình Chúa)