Album: Như Lễ Hy Sinh

Nghe Album: Như Lễ Hy Sinh

Các bài hát trong Album: Như Lễ Hy Sinh

Con muốn dâng Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 1,367

Như lễ hy sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 2,274

Khúc nhạc lòng

Trình bày: | Lượt nghe: 688

Tâm sự mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 172

Linh mục tên con

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Mến Chúa yêu Người

Trình bày: | Lượt nghe: 670

Tự tình sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Lời Mẹ ngọt ngào

Trình bày: | Lượt nghe: 514