Album: Như Lễ Hy Sinh

Nghe Album: Như Lễ Hy Sinh

Các bài hát trong Album: Như Lễ Hy Sinh

Con muốn dâng Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 1,280

Như lễ hy sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 2,060

Khúc nhạc lòng

Trình bày: | Lượt nghe: 647

Tâm sự mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 171

Linh mục tên con

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Mến Chúa yêu Người

Trình bày: | Lượt nghe: 418

Tự tình sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Lời Mẹ ngọt ngào

Trình bày: | Lượt nghe: 503