Album: Lời Kinh Cảm Tạ Vol.1

Nghe Album: Lời Kinh Cảm Tạ Vol.1

Các bài hát trong Album: Lời Kinh Cảm Tạ Vol.1

Giêsu ơi!

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Lời kinh cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 196

Hương hoa bốn mùa

Trình bày: | Lượt nghe: 344

Đi tìm Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Công trình tay Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Trọn đời dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,324

Báo đáp tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 96