Nhạc sĩ: Thiên Lý

Chứng tích anh linh

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Con muốn dâng Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 964

Như lễ hy sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 1,601

Album Như Lễ Hy Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Khúc nhạc lòng

Trình bày: | Lượt nghe: 602

Tâm sự mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 166

Vui xuân mới

Trình bày: , | Lượt nghe: 136

Linh mục tên con

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Linh mục tên con

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Linh mục tên con

Trình bày: | Lượt nghe: 260

Đời con dâng Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 264

Mến Chúa yêu Người

Trình bày: | Lượt nghe: 352

Đời con dâng Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 1,844

Tự tình sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Tình tự sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Lạy Mẹ Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 2,299

Lời Mẹ ngọt ngào

Trình bày: | Lượt nghe: 449