Nhạc sĩ sĩ: Thiên Lý

Chứng tích anh linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Con muốn dâng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 599

Album Như Lễ Hy Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Khúc nhạc lòng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 426

Tâm sự mùa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 129

Vui xuân mới

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 86

Linh mục tên con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Tự tình sám hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Lạy Mẹ Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,816

Tâm sự mùa xuân (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Lời Mẹ ngọt ngào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 323