Nhạc sĩ: Thiên Lý

Chứng tích anh linh

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Con muốn dâng Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 922

Như lễ hy sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 1,525

Album Như Lễ Hy Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Khúc nhạc lòng

Trình bày: | Lượt nghe: 595

Tâm sự mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 165

Vui xuân mới

Trình bày: , | Lượt nghe: 133

Linh mục tên con

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Linh mục tên con

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Linh mục tên con

Trình bày: | Lượt nghe: 260

Đời con dâng Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 253

Mến Chúa yêu Người

Trình bày: | Lượt nghe: 333

Đời con dâng Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 1,805

Tự tình sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Tình tự sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Lạy Mẹ Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 2,266

Lời Mẹ ngọt ngào

Trình bày: | Lượt nghe: 439