Nhạc sĩ: Đặng Ngọc Ẩn

Con của Chúa (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Con tin vào Chúa (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Con của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Xuân kỳ diệu

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Hôn nhân thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 378

Dâng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Hiệp Lễ

Trình bày: | Lượt nghe: 304

Hồng ân Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 254

Thánh danh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Chúa yêu con

Trình bày: , | Lượt nghe: 99

Chúa ơi

Trình bày: , | Lượt nghe: 36

Ca ngợi Đức Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Mẹ cứu giúp

Trình bày: , | Lượt nghe: 67