Nhạc sĩ: Đặng Ngọc Ẩn

Con của Chúa (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Con tin vào Chúa (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Con của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Xuân kỳ diệu

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Hôn nhân thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 367

Dâng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Hiệp Lễ

Trình bày: | Lượt nghe: 272

Hồng ân Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 250

Thánh danh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Chúa yêu con

Trình bày: , | Lượt nghe: 98

Chúa ơi

Trình bày: , | Lượt nghe: 33

Ca ngợi Đức Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Mẹ cứu giúp

Trình bày: , | Lượt nghe: 60