Nhạc sĩ: Đặng Ngọc Ẩn

Dấn thân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Con tin vào Chúa (Video)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Con của Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Xuân kỳ diệu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Hôn nhân thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 341

Dâng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Hiệp Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 189

Hồng ân Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 234

Thánh danh Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Mẹ cứu giúp

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 48