Album: Tạ Ơn Người

Nghe Album: Tạ Ơn Người

Các bài hát trong Album: Tạ Ơn Người

Maria đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 203

Tràng hoa dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 355

Ơn cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 175

Tình cha tựa Thái Sơn

Trình bày: | Lượt nghe: 357

Ngày của mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 502

Mẹ hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Cha hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 194

Mẹ Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Con ngoan

Trình bày: | Lượt nghe: 128

Chúa Ba Ngôi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,747