Nhạc sĩ: Lm. Minh Trý

Giêsu ơi!

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Xin Cha thương nhận

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 245

Bao la tình Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 113