Album: Dấu Ấn Tình Yêu 4 (Lời Tôi Ca)

Nghe Album: Dấu Ấn Tình Yêu 4 (Lời Tôi Ca)

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Tình Yêu 4 (Lời Tôi Ca)

Chỉ mong tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 251

Người là bầu trời

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Tình Người cho tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Hạt lúa dâng Người

Trình bày: | Lượt nghe: 397

Thì xin cho tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 207

Khi tim tôi khô cứng

Trình bày: | Lượt nghe: 200

Ngôi nhà tranh đơn sơ

Trình bày: | Lượt nghe: 342

Nơi đứng của Người

Trình bày: | Lượt nghe: 169

Lời tôi ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 166

Khúc hát người ca công

Trình bày: | Lượt nghe: 431

Dấu ấn Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 356