Ca sĩ: Mỹ Huyền

Tiểu sử Mỹ Huyền

Album Mỹ Huyền

MV Mỹ Huyền

Bài hát Mỹ Huyền

Mùa sao sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Sống trong niềm vui

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Hãy nhớ 2

Trình bày: , , | Lượt nghe: 61

Chúa kiệt sức

Trình bày: , | Lượt nghe: 41

Về đồng xanh

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Một lần dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Tình yêu muôn thuở

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Tình Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Tình Chúa dẫn con

Trình bày: | Lượt nghe: 30

Xin đôi mắt Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Hang Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Tình Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 77