Ca sĩ: Mỹ Huyền

Tiểu sử Mỹ Huyền

Album Mỹ Huyền

MV Mỹ Huyền

Bài hát Mỹ Huyền

Hai mùa Noel

Sáng tác: | Lượt nghe: 78

Mùa sao sáng

Lượt nghe: 71

Sống trong niềm vui

Sáng tác: | Lượt nghe: 69

Hãy nhớ 2

Sáng tác: | Lượt nghe: 65

Chúa kiệt sức

Sáng tác: | Lượt nghe: 43

Mến Chúa yêu người

Sáng tác: | Lượt nghe: 70

Những tiếng búa vang

Sáng tác: | Lượt nghe: 82

Về đồng xanh

Sáng tác: | Lượt nghe: 61

Khi mùa lúa chín

Sáng tác: | Lượt nghe: 124

Một lần dâng hiến

Sáng tác: | Lượt nghe: 57

Tình Thánh Giá

Lượt nghe: 159

Tình Chúa dẫn con

Lượt nghe: 30

Xin đôi mắt Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 162

Hang Bêlem

Sáng tác: , | Lượt nghe: 107

Mùa đông năm ấy

Sáng tác: | Lượt nghe: 144

Tình Mẹ

Sáng tác: , | Lượt nghe: 78