Ca sĩ: Mỹ Huyền

Tiểu sử Mỹ Huyền

Album Mỹ Huyền

MV Mỹ Huyền

Bài hát Mỹ Huyền

Mùa sao sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Sống trong niềm vui

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Hãy nhớ 2

Trình bày: , , | Lượt nghe: 56

Chúa kiệt sức

Trình bày: , | Lượt nghe: 30

Về đồng xanh

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Một lần dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Tình yêu muôn thuở

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Tình Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Tình Chúa dẫn con

Trình bày: | Lượt nghe: 27

Xin đôi mắt Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 126

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Hang Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Tình Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 65