Ca sĩ: Mỹ Huyền

Tiểu sử Mỹ Huyền

Album Mỹ Huyền

MV Mỹ Huyền

Bài hát Mỹ Huyền

Mùa sao sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Sống trong niềm vui

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Hãy nhớ 2

Trình bày: , , | Lượt nghe: 59

Chúa kiệt sức

Trình bày: , | Lượt nghe: 33

Về đồng xanh

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Một lần dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Tình yêu muôn thuở

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Tình Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Tình Chúa dẫn con

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Xin đôi mắt Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Hang Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Tình Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 66