Nhạc sĩ: Hoàng Kim Quý

Dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Lời nguyện tha thứ

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Chúa mong muốn con

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Một lần dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Chúa ở đâu rồi

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Hát lên với con

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Giuse, Người âm thầm

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Giuse, Người âm thầm

Trình bày: | Lượt nghe: 280