Nhạc sĩ: Hoàng Kim Quý

Dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Lời nguyện tha thứ

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Chúa mong muốn con

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Một lần dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Chúa ở đâu rồi

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Hát lên với con

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Giuse, Người âm thầm

Trình bày: | Lượt nghe: 210