Nhạc sĩ: Hoàng Kim Quý

Dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Lời nguyện tha thứ

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Chúa mong muốn con

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Một lần dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Chúa ở đâu rồi

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Hát lên với con

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Giuse, Người âm thầm

Trình bày: | Lượt nghe: 203