Album: Lời Nguyện Trong Đêm - MNK 22

Nghe Album: Lời Nguyện Trong Đêm - MNK 22

Các bài hát trong Album: Lời Nguyện Trong Đêm - MNK 22

Dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Xin tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Kinh Kính Mừng

Trình bày: | Lượt nghe: 161

Giuse, Người âm thầm

Trình bày: | Lượt nghe: 294