Album: Hải Âu Giáng Sinh

Nghe Album: Hải Âu Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Hải Âu Giáng Sinh

Hang Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Mùa Giáng Sinh xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Mừng Chúa ra đời

Trình bày: | Lượt nghe: 984

Mừng mùa Giáng Sinh

Trình bày: , | Lượt nghe: 389

Hai mùa Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Đêm Noel (Jingle Bell)

Trình bày: | Lượt nghe: 240