Nhạc sĩ: P. Kim

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai?

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Giờ này Đức Kitô là ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Tiên Tri

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 221

Rạng đông Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 145