Album: Lệ Ăn Năn 6 - Mẹ Trên Đường Khổ Giá

Nghe Album: Lệ Ăn Năn 6 - Mẹ Trên Đường Khổ Giá

Các bài hát trong Album: Lệ Ăn Năn 6 - Mẹ Trên Đường Khổ Giá