Album: Hải Âu Thánh Ca Đặc Biệt - Nguyện Cầu

Nghe Album: Hải Âu Thánh Ca Đặc Biệt - Nguyện Cầu

Các bài hát trong Album: Hải Âu Thánh Ca Đặc Biệt - Nguyện Cầu

Diễm tình ca

Trình bày: | Lượt nghe: 214

Bờ đá xanh tạ tội

Trình bày: | Lượt nghe: 191

Sống trong niềm vui

Trình bày: | Lượt nghe: 263

Lời kinh nguyện trầm

Trình bày: | Lượt nghe: 951

Viễn xứ

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Trên đường Emmau

Trình bày: | Lượt nghe: 724