Nhạc sĩ sĩ: Lm. Nguyễn Đức Dũng

Lo gì

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 601

Tận hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Dâng Chúa đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 123

Biển chiều

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Cảm tạ tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 130

Kính thưa mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Tình khúc tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 531