Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Đức Dũng

Lo gì

Trình bày: | Lượt nghe: 850

Chúa vẫn cùng bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Xin dạy con

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Khúc hát ngợi khen

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Chúa là niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Giới luật yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 232

Dâng Chúa đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 165

Golgotha chiều xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Tình yêu tuổi học trò

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Biển chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Cảm tạ tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Tình mẹ thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 276

Kính thưa mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Trái tim nhân loại

Trình bày: | Lượt nghe: 212

Việt Nam đất nước tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 628