Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Đức Dũng

Lo gì

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 567

Tận hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Dâng Chúa đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 115

Biển chiều

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Cảm tạ tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 127

Kính thưa mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77