Ca sĩ: Hiền Thục

Tiểu sử Hiền Thục

Album Hiền Thục

MV Hiền Thục

Bài hát Hiền Thục

Nguyện ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,112

Nếu Mẹ Cho Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 255

Lời ru Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 233

Tình của người đã chết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Chúa Thương Cứu Độ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Cánh thiệp Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 145

Jingle Bell

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Theo ánh sao đêm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Để Con Nên Hình Bóng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 119

Trong bàn tay Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 106

Kiếp tro bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Chúa và con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 820

Diểm Tựa Đời Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Bờ Vai Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 219

Diệu Vời Tình Chúa Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 169

Làm dấu 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Xin Lỗi Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 142

Tình Yêu Của Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 252