Ca sĩ: Hiền Thục

Tiểu sử Hiền Thục

Album Hiền Thục

MV Hiền Thục

Bài hát Hiền Thục

Nguyện ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,060

Nếu Mẹ Cho Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 245

Lời ru Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 222

Tình của người đã chết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Chúa Thương Cứu Độ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Cánh thiệp Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 141

Jingle Bell

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Theo ánh sao đêm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Để Con Nên Hình Bóng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Trong bàn tay Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Kiếp tro bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Chúa và con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 771

Diểm Tựa Đời Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 124

Bờ Vai Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 213

Diệu Vời Tình Chúa Thương Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 168

Làm dấu 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Xin Lỗi Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 136

Tình Yêu Của Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 222