Album: Linh Mục Người Là Ai

Nghe Album: Linh Mục Người Là Ai

Các bài hát trong Album: Linh Mục Người Là Ai

Tình yêu Chúa gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 220

Từ ngàn xưa

Trình bày: , , | Lượt nghe: 198

Đổi mới đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 245

Xin cho con

Trình bày: , | Lượt nghe: 93

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 473