Album: Nhịp Đàn Đêm Giáng Sinh

Nghe Album: Nhịp Đàn Đêm Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Nhịp Đàn Đêm Giáng Sinh

Giáng Sinh xanh

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Ngôi sao mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Chuyện ngày xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Đêm lạnh mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Trái tim mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Ngày Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Jingle Bells

Trình bày: | Lượt nghe: 476

Jingle Bells

Trình bày: | Lượt nghe: 397