Album: Nhịp Đàn Đêm Giáng Sinh

Nghe Album: Nhịp Đàn Đêm Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Nhịp Đàn Đêm Giáng Sinh

Giáng Sinh xanh

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Ngôi sao mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Hoa hồng đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Chuyện ngày xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Đêm lạnh mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Trái tim mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Ngày Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Jingle Bells

Trình bày: | Lượt nghe: 457

Jingle Bells

Trình bày: | Lượt nghe: 389