Album: Lửa Hồng Vol.16 - Chút Tình Bên Máng Cỏ

Nghe Album: Lửa Hồng Vol.16 - Chút Tình Bên Máng Cỏ

Các bài hát trong Album: Lửa Hồng Vol.16 - Chút Tình Bên Máng Cỏ

Máng cỏ hồn con

Trình bày: | Lượt nghe: 225

Tiếng chuông thanh bình

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Đêm nay đời vui hơn

Trình bày: , | Lượt nghe: 155

Lời ngỏ tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Xin hạ sinh trong con

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Bình an Mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 256