Album: Lửa Hồng Vol.16 - Chút Tình Bên Máng Cỏ

Nghe Album: Lửa Hồng Vol.16 - Chút Tình Bên Máng Cỏ

Các bài hát trong Album: Lửa Hồng Vol.16 - Chút Tình Bên Máng Cỏ

Máng cỏ hồn con

Trình bày: | Lượt nghe: 228

Tiếng chuông thanh bình

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Đêm nay đời vui hơn

Trình bày: , | Lượt nghe: 159

Lời ngỏ tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 202

Xin hạ sinh trong con

Trình bày: | Lượt nghe: 167

Bình an Mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 259