Album: Tín Thác 3

Nghe Album: Tín Thác 3

Các bài hát trong Album: Tín Thác 3

Làm dấu 2

Trình bày: | Lượt nghe: 491

Ước nguyện

Trình bày: | Lượt nghe: 661

Một đời tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 359

Thú tội

Trình bày: | Lượt nghe: 240

Làm dấu

Trình bày: | Lượt nghe: 227

Làm dấu

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Việc nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 222

Xin lỗi Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 6,344

Tín thác 2

Trình bày: | Lượt nghe: 190

Miền Tây dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 446

Giọt nước diệu kỳ

Trình bày: | Lượt nghe: 432

Trong bàn tay Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 482