Album: Tín Thác

Nghe Album: Tín Thác

Các bài hát trong Album: Tín Thác

Con mãi cần Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Mãi thuộc về Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 213

Lỗi hẹn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 199

Cội nguồn đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 185

Khoảnh khắc ân sủng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 124

Tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Tự hối

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 96

Tín thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 211

Đỉnh yêu thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 544

Chúa xót thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 311