Album: Tín Thác

Nghe Album: Tín Thác

Các bài hát trong Album: Tín Thác

Con mãi cần Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Mãi thuộc về Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 256

Lỗi hẹn

Trình bày: | Lượt nghe: 225

Cội nguồn đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 220

Khoảnh khắc ân sủng

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Tự hối

Trình bày: , | Lượt nghe: 134

Tín thác

Trình bày: | Lượt nghe: 293

Đỉnh yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 674

Chúa xót thương

Trình bày: | Lượt nghe: 353