Album: Tín Thác

Nghe Album: Tín Thác

Các bài hát trong Album: Tín Thác

Con mãi cần Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Mãi thuộc về Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 275

Lỗi hẹn

Trình bày: | Lượt nghe: 228

Cội nguồn đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 238

Khoảnh khắc ân sủng

Trình bày: | Lượt nghe: 152

Tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Tự hối

Trình bày: , | Lượt nghe: 166

Tín thác

Trình bày: | Lượt nghe: 321

Đỉnh yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 765

Chúa xót thương

Trình bày: | Lượt nghe: 364