Nhạc sĩ: Trần Tuấn

Bờ Vai Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 903

Muối đất

Trình bày: , | Lượt nghe: 346

Như chiếc bình sành

Trình bày: | Lượt nghe: 666

Niềm vui đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 443

Phút tâm giao

Trình bày: , | Lượt nghe: 111

Vịnh ca tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Con Tin Cậy Mến

Trình bày: | Lượt nghe: 209

Sức mạnh của con

Trình bày: | Lượt nghe: 309

Con đã yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 399

Đón chào 1

Trình bày: | Lượt nghe: 701

Đón chào 2

Trình bày: | Lượt nghe: 712

Chúc mừng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,394

Nối kết tình thân

Trình bày: | Lượt nghe: 2,592

Đôi mắt tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 605

Chòm sao chữ T

Trình bày: | Lượt nghe: 668