Nhạc sĩ: Trần Tuấn

Bờ Vai Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 977

Muối đất

Trình bày: , | Lượt nghe: 352

Như chiếc bình sành

Trình bày: | Lượt nghe: 673

Niềm vui đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 458

Phút tâm giao

Trình bày: , | Lượt nghe: 113

Vịnh ca tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Con Tin Cậy Mến

Trình bày: | Lượt nghe: 210

Sức mạnh của con

Trình bày: | Lượt nghe: 309

Con đã yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 399

Đón chào 1

Trình bày: | Lượt nghe: 704

Đón chào 2

Trình bày: | Lượt nghe: 714

Chúc mừng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,411

Nối kết tình thân

Trình bày: | Lượt nghe: 2,599

Đôi mắt tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 619

Chòm sao chữ T

Trình bày: | Lượt nghe: 669