Ca sĩ: Diệu Hiền

Tiểu sử Diệu Hiền

Album Diệu Hiền

MV Diệu Hiền

Bài hát Diệu Hiền

Dấu Chân Tình Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 409

Chúa nguồn xót thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 208

Chiều Tím Can Vê

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 185

Khát Xa Nguồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 254

Dấu Chân Tình Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Ra Khơi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 132

Lạy Mẹ xin yên ủi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 67

Tình Cha cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Tâm ca dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 79

Vì xưa Ta đói

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 71

Ngũ sắc hoa dâng 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 94

Xin Mẹ Mùa Xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Mẹ Là Mùa Xuân Cứu Độ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Mẹ của lòng Chúa xót thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Trong Gian Truân

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 71