Album: Cảm Tạ Lời Mẹ Ru

Nghe Album: Cảm Tạ Lời Mẹ Ru

Các bài hát trong Album: Cảm Tạ Lời Mẹ Ru

Một đời tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 198

Tình yêu của Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 746

Chúa thương yêu ta

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Trọn đời cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 297

Hãy đến với ta đi

Trình bày: | Lượt nghe: 237

Có Mẹ lo gì

Trình bày: , | Lượt nghe: 250

Cảm tạ lời Mẹ ru

Trình bày: | Lượt nghe: 225

Lời kinh gia đình

Trình bày: | Lượt nghe: 2,439

Tạ ơn Ba Ngôi

Trình bày: | Lượt nghe: 839