Album: Cảm Tạ Lời Mẹ Ru

Nghe Album: Cảm Tạ Lời Mẹ Ru

Các bài hát trong Album: Cảm Tạ Lời Mẹ Ru

Một đời tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 205

Tình yêu của Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 836

Chúa thương yêu ta

Trình bày: | Lượt nghe: 204

Trọn đời cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 307

Hãy đến với ta đi

Trình bày: | Lượt nghe: 260

Có Mẹ lo gì

Trình bày: , | Lượt nghe: 340

Cảm tạ lời Mẹ ru

Trình bày: | Lượt nghe: 234

Lời kinh gia đình

Trình bày: | Lượt nghe: 2,638

Tạ ơn Ba Ngôi

Trình bày: | Lượt nghe: 849