Album: Mối Tình Giêsu 3 - Tình Yêu Và Thập Giá

Nghe Album: Mối Tình Giêsu 3 - Tình Yêu Và Thập Giá

Các bài hát trong Album: Mối Tình Giêsu 3 - Tình Yêu Và Thập Giá

Một lần đoan hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 812

Chỉ một tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,213

Đường Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,065

Đường Thập giá

Trình bày: | Lượt nghe: 2,435

Về bên Mẹ La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 200