Album: Mối Tình Giêsu 3 - Tình Yêu Và Thập Giá

Nghe Album: Mối Tình Giêsu 3 - Tình Yêu Và Thập Giá

Các bài hát trong Album: Mối Tình Giêsu 3 - Tình Yêu Và Thập Giá