Nhạc sĩ: Lm. La Thập Tự

Album Linh Mục Phận Người Cung La Thứ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Cho Tôi Một Lời Xin Lỗi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Linh mục xin nói về cha (Slideshow)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Dấu Thánh giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 354

Một đời tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 188

Đường Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 323

Tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 161

Có gì cao quý

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 206

Ngài đã thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 555

Có ai theo Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 205