Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Xuân Hy Vọng

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Xuân Hy Vọng

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Xuân Hy Vọng

Nguyện cầu cho mẹ cha 3

Trình bày: | Lượt nghe: 646

Lễ vật dâng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 1,608

Bước theo Ngài – Nhạc Beat

Trình bày: | Lượt nghe: 376

Bước theo Ngài (Hòa Tấu)

Trình bày: | Lượt nghe: 160