Album: Simon Phan Hùng Vol.13 - Năm Thánh Lòng Thương Xót

Nghe Album: Simon Phan Hùng Vol.13 - Năm Thánh Lòng Thương Xót

Các bài hát trong Album: Simon Phan Hùng Vol.13 - Năm Thánh Lòng Thương Xót

Tình Yêu Của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Biển Tình Xót Thương

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Kiếp Tro Bụi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,511

Tự Tình Sám Hối

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Tín Thác Vào LTXC

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Xin Một Lần Gặp Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 355

Thập Tự vinh quang

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 354