Ca sĩ: Như Ý

Tiểu sử Như Ý

Album Như Ý

MV Như Ý

Bài hát Như Ý

Nâng Hồn Lên Tới Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 303

Cây viết chì nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 394

Khúc Cảm Tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 386

Mộng Đời

Trình bày: | Lượt nghe: 223

Lời Kinh Đầu Ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Trọn Đời Hiến Dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Sinh Nhật Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Một mình con với Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 199

Tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Con Tin Chúa Ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 180

Chén Đắng

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Con yêu ngài muộn màng

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 217

Mến tin trọn đời

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Chúa luôn còn mãi

Trình bày: , | Lượt nghe: 86

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Lượt nghe: 205

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 259