Ca sĩ: Như Ý

Tiểu sử Như Ý

Album Như Ý

MV Như Ý

Bài hát Như Ý

Nâng Hồn Lên Tới Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 311

Cây viết chì nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 423

Khúc Cảm Tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 420

Mộng Đời

Trình bày: | Lượt nghe: 255

Lời Kinh Đầu Ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Trọn Đời Hiến Dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Sinh Nhật Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Một mình con với Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 207

Tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Con Tin Chúa Ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 188

Chén Đắng

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Con yêu ngài muộn màng

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 246

Mến tin trọn đời

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Chúa luôn còn mãi

Trình bày: , | Lượt nghe: 101

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Lượt nghe: 234

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 293