Ca sĩ: Như Ý

Tiểu sử Như Ý

Album Như Ý

MV Như Ý

Bài hát Như Ý

Con Đường Chúa Đã Đi Qua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Nâng Hồn Lên Tới Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 217

Cây viết chì nhỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 288

Khúc Cảm Tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 171

Mộng Đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 171

Lời Kinh Đầu Ngày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Trọn Đời Hiến Dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Một mình con với Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 167

Tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Con Tin Chúa Ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 112

Chén Đắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Con yêu ngài muộn màng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Ngài nâng con bước

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 128

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 186

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 137

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 141