Ca sĩ: Trường Sinh

Tiểu sử Trường Sinh

Album Trường Sinh

MV Trường Sinh

Bài hát Trường Sinh

Phó Thác – Nhạc Beat

Sáng tác: | Lượt nghe: 635

Đắc Thắng – Nhạc Beat

Sáng tác: | Lượt nghe: 87

Thân Con Chính Ngài Tái Tạo

Sáng tác: | Lượt nghe: 212

Dấu ấn Tình yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 612

Tuổi trẻ con – Nhạc Beat

Sáng tác: | Lượt nghe: 138

Bài Ca Ve Chai – Nhạc Beat

Sáng tác: | Lượt nghe: 236

Giáng Sinh quê em

Sáng tác: | Lượt nghe: 518

Đường con theo Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 400

Bài ca phục vụ

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,590