Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 2

Nghe Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 2

Các bài hát trong Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 2

Con phải làm gì?

Trình bày: | Lượt nghe: 171

Theo gương Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Lạy Chúa con đây

Trình bày: | Lượt nghe: 267

Chúa luôn ở bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 204

Ngài có đó

Trình bày: | Lượt nghe: 1,079

Dấu ấn Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 178

Hát về tình yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 949

Trông cậy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 266

Dâng niềm cảm mến

Trình bày: | Lượt nghe: 296

Phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 211

Mẹ đẹp tươi

Trình bày: | Lượt nghe: 143