Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 2

Nghe Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 2

Các bài hát trong Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 2

Con phải làm gì?

Trình bày: | Lượt nghe: 169

Theo gương Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Lạy Chúa con đây

Trình bày: | Lượt nghe: 212

Chúa luôn ở bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 185

Ngài có đó

Trình bày: | Lượt nghe: 1,007

Dấu ấn Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Hát về tình yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 871

Trông cậy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 249

Dâng niềm cảm mến

Trình bày: | Lượt nghe: 268

Phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 144

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 199

Mẹ đẹp tươi

Trình bày: | Lượt nghe: 130