Ca sĩ: Việt Thắng

Tiểu sử Việt Thắng

Album Việt Thắng

MV Việt Thắng

Bài hát Việt Thắng

Xin được đi mãi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 139

Năm săc hoa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 140

Duyên tình

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 532