Album: Đời Con Dâng Hiến

Nghe Album: Đời Con Dâng Hiến

Các bài hát trong Album: Đời Con Dâng Hiến

50 năm hồng ân Chúa ban

Trình bày: | Lượt nghe: 448

40 năm trong nhà Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 254

Tiếng Chúa gọi

Trình bày: | Lượt nghe: 982

Hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 559