Album: Tình Chúa (Lm. Phạm Liên Hùng)

Nghe Album: Tình Chúa (Lm. Phạm Liên Hùng)

Các bài hát trong Album: Tình Chúa (Lm. Phạm Liên Hùng)

Tình ca Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 402

Trời đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 265

Chúa khải hoàn

Trình bày: , | Lượt nghe: 524

Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Con lạy thờ

Trình bày: , | Lượt nghe: 291

Có tình yêu nào

Trình bày: | Lượt nghe: 292

Cho con yêu mến

Trình bày: | Lượt nghe: 489

Tháng năm về

Trình bày: , | Lượt nghe: 475

Kinh chiều

Trình bày: , | Lượt nghe: 188