Album: Tình Chúa (Lm. Phạm Liên Hùng)

Nghe Album: Tình Chúa (Lm. Phạm Liên Hùng)

Các bài hát trong Album: Tình Chúa (Lm. Phạm Liên Hùng)