Album: Tình Chúa (Lm. Phạm Liên Hùng)

Nghe Album: Tình Chúa (Lm. Phạm Liên Hùng)

Các bài hát trong Album: Tình Chúa (Lm. Phạm Liên Hùng)

Tình ca Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 430

Trời đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 279

Chúa khải hoàn

Trình bày: , | Lượt nghe: 532

Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 139

Con lạy thờ

Trình bày: , | Lượt nghe: 314

Có tình yêu nào

Trình bày: | Lượt nghe: 307

Cho con yêu mến

Trình bày: | Lượt nghe: 523

Tháng năm về

Trình bày: , | Lượt nghe: 481

Kinh chiều

Trình bày: , | Lượt nghe: 212