Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Nguyễn Văn Hiển

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Nguyễn Văn Hiển

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Nguyễn Văn Hiển

Dâng lời ca

Trình bày: , , | Lượt nghe: 180

Trái tim để lại

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Tình Thập Tự (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Trái tim gọi mời

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 303

Alleluia

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Vững trọn niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 154

Mưa

Trình bày: | Lượt nghe: 31

Nỗi niềm

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Lời ru Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 413

Mừng xuân về

Trình bày: , | Lượt nghe: 34

Tình con dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Tình con dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 201

Xin tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Thắp sáng tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 219