Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Nguyễn Văn Hiển

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Nguyễn Văn Hiển

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Nguyễn Văn Hiển

Dâng lời ca

Trình bày: , , | Lượt nghe: 252

Trái tim để lại

Trình bày: | Lượt nghe: 185

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Tình Thập Tự (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Trái tim gọi mời

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 333

Alleluia

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Vững trọn niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 165

Mưa

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Nỗi niềm

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Lời ru Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 418

Mừng xuân về

Trình bày: , | Lượt nghe: 36

Tình con dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Tình con dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 202

Xin tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Thắp sáng tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 236