Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Nguyễn Văn Hiển

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Nguyễn Văn Hiển

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Nguyễn Văn Hiển

Dâng lời ca

Trình bày: , , | Lượt nghe: 199

Trái tim để lại

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Tình Thập Tự (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Trái tim gọi mời

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 313

Alleluia

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Vững trọn niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Mưa

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Nỗi niềm

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Lời ru Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 414

Mừng xuân về

Trình bày: , | Lượt nghe: 35

Tình con dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Tình con dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 202

Xin tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Thắp sáng tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 220