Album: Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm B 2018 - Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa

Nghe Album: Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm B 2018 - Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa

Các bài hát trong Album: Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm B 2018 - Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa