Album: Tiếng Hát Lê Anh 4

Nghe Album: Tiếng Hát Lê Anh 4

Các bài hát trong Album: Tiếng Hát Lê Anh 4

Tình khúc tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 1,044

Con xin làm kiếp phù sa

Trình bày: | Lượt nghe: 337

Duyên tình

Trình bày: , | Lượt nghe: 556

Con gặp Ngài (Slideshow)

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Vác Thập Giá

Trình bày: , | Lượt nghe: 161

Trăng thanh bóng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Xin Mẹ chở che

Trình bày: , | Lượt nghe: 114

Bánh hằng sống

Trình bày: | Lượt nghe: 517

Con mở ra

Trình bày: , | Lượt nghe: 62

Từ dạo ấy

Trình bày: , | Lượt nghe: 107

Chúa yêu con

Trình bày: , | Lượt nghe: 98

Tình con dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 467

Lời Chúa, Lời hằng sống

Trình bày: | Lượt nghe: 172

Suối nguồn tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 256

Lời Mẹ nhắn nhủ

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Chúc mừng sinh nhật

Trình bày: | Lượt nghe: 2,010

Biển tình xót thương

Trình bày: | Lượt nghe: 217