Album: Tiếng Hát Lê Anh 4

Nghe Album: Tiếng Hát Lê Anh 4

Các bài hát trong Album: Tiếng Hát Lê Anh 4

Tình khúc tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 1,343

Con xin làm kiếp phù sa

Trình bày: | Lượt nghe: 400

Duyên tình

Trình bày: , | Lượt nghe: 568

Con gặp Ngài (Slideshow)

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Vác Thập Giá

Trình bày: , | Lượt nghe: 169

Trăng thanh bóng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Xin Mẹ chở che

Trình bày: , | Lượt nghe: 124

Bánh hằng sống

Trình bày: | Lượt nghe: 530

Con mở ra

Trình bày: , | Lượt nghe: 83

Từ dạo ấy

Trình bày: , | Lượt nghe: 121

Chúa yêu con

Trình bày: , | Lượt nghe: 99

Tình con dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 520

Lời Chúa, Lời hằng sống

Trình bày: | Lượt nghe: 178

Suối nguồn tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 294

Lời Mẹ nhắn nhủ

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Chúc mừng sinh nhật

Trình bày: | Lượt nghe: 2,185

Biển tình xót thương

Trình bày: | Lượt nghe: 233