Album: Nước Mắt Mẹ

Nghe Album: Nước Mắt Mẹ

Các bài hát trong Album: Nước Mắt Mẹ

Trong mắt Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Đón lấy trong tim

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Kinh dâng mình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 106

Lời Mẹ dạy khuyên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75

Hẹn lòng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 36

Chia sầu với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Giọt Lệ Nến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28