Album: Nước Mắt Mẹ

Nghe Album: Nước Mắt Mẹ

Các bài hát trong Album: Nước Mắt Mẹ

Trong mắt Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Đón lấy trong tim

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Kinh dâng mình

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Xin Chúa ở lại

Trình bày: , | Lượt nghe: 125

Xin ơn hiệp nhất

Trình bày: , | Lượt nghe: 311

Lời Mẹ dạy khuyên

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Hẹn lòng

Trình bày: , | Lượt nghe: 50

Nước mắt gọi về

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Sức mạnh của Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Chia sầu với Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Giọt Lệ Nến

Trình bày: | Lượt nghe: 42