Album: Nước Mắt Mẹ

Nghe Album: Nước Mắt Mẹ

Các bài hát trong Album: Nước Mắt Mẹ

Trong mắt Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Đón lấy trong tim

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Kinh dâng mình

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Xin Chúa ở lại

Trình bày: , | Lượt nghe: 125

Xin ơn hiệp nhất

Trình bày: , | Lượt nghe: 343

Lời Mẹ dạy khuyên

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Hẹn lòng

Trình bày: , | Lượt nghe: 51

Nước mắt gọi về

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Sức mạnh của Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Chia sầu với Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Giọt Lệ Nến

Trình bày: | Lượt nghe: 47