Album: Thánh Ca Mùa Vọng

Nghe Album: Thánh Ca Mùa Vọng

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Mùa Vọng

Đêm sắp tàn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 459

Hãy sẵn sàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,016

Hỡi dân Xion

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 542

Mây ơi mưa xuống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,128

Mừng vui lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 1,265

Này dân Xion

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 225

Người sẽ đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,242

Trời cao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,231

Trông đợi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 293

Trong rừng sâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 534

Vui lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 418

Xion vui lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 420