Nhạc sĩ sĩ: Lm. Ánh Đăng

Album Nước Mắt Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 47

Trong mắt Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Đón lấy trong tim

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Kinh dâng mình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Lời Mẹ dạy khuyên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Hẹn lòng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 37

Chia sầu với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Giọt Lệ Nến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 514

Giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 233

Nhớ về xứ Quảng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Hoài cảm trong mưa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73