Nhạc sĩ: Lm. Ánh Đăng

Album Nước Mắt Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 47

Trong mắt Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Đón lấy trong tim

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Kinh dâng mình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Lời Mẹ dạy khuyên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Hẹn lòng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 37

Chia sầu với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Giọt Lệ Nến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 445

Giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 233